Regulamin

Regulamin sklepu wiąże zarówno sklep jak i jego klientów w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy działający pod adresem https://water-design.pl, prowadzony jest przez firmę Water Design Hydrographics Radomsko, o numerze NIP: 7722224646, z siedzibą przy ul. Narutowicza 80, 97-500 Radomsko.

 

I. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy https://water-design.pl

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

3. Chwilą wykonania umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

II. Produkty

1. Sklep https://water-design.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane produktów były wolne od błędów lub uchybień.

2. Wszystkie ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.

4. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

5. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę https://water-design.pl

6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

III. Rejestracja klientów

1. Złożenie zmówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu. Rejestracja jest wolna od jakichkolwiek opłat.

2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i podmioty gospodarcze.

3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dane osobowe klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane te są zbierane wyłącznie na potrzeby własne firmy https://water-design.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby naszej firmy.

 

IV. Składanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę https://water-design.pl przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

3. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje automatycznie generowaną wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia.

 

V. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części produktów zamówionych przez klienta, jest on informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania się zapasów.

3. https://water-design.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub właściwościach towaru.

4. W wypadku nastąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

5. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę kurierską w celu doręczenia przesyłki.

 

VI. Zwrot towaru

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (faktura bez VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2.

4. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

5. Odesłany towar nie może posiadać żadnych oznak użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie. W przeciwnym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

 

VII. Wymiana zamówionego towaru

1. Klientowi przysługuje prawo wymiany towaru na inny w ciągu 14 dni od otrzymania go.

2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.

3. Odesłany towar nie może nosić żadnych oznak użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie. W przeciwnym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

4. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

 

VIII. Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem sklepu https://water-design.pl

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a. wad fabrycznych,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie https://water-design.pl. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.

W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient jest obowiązany zgłosić daną reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: water.design19@gmail.com

Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.

W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Water Design Hydrographics Radomsko zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.

4. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Water Design Hydrographics Radomsko.
5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru.

 

IX. Wysyłki

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.

2. https://water-design.pl realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia do innych krajów prosimy uzgadniać z pracownikami sklepu przed złożeniem zamówienia.

3. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.

4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.

5. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.

6. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności listonosza lub kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

 

X. Płatności

1. Klient dokonujący zakupów w sklepie https://water-design.pl wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie po dostawie sprawdzić, czy przesyłka zawiera fakturę bez VAT. Jeśli nie – należy skontaktować się z obsługą sklepu.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności:

– przedpłata – bezpośrednim przelewem na numer konta podany po dokonaniu zakupów

4. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).